Informacje niezbędne dla skarżącego - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Informacje niezbędne dla skarżącego

Art. 225 par. 1 KPA " Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znaionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

Art. 225 par. 1 KPA

" Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znaionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczająć się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

 

J. Borkowski, W. Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Janiszewski Zespół Łączności i Informatyki
do góry